Төслийн зээл

Бичил Санхүүгийн Хөгжлийн Сангийн санхүүжилтийг жижиг дунд бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж болон иргэнд эргэлтийн хөрөнгө, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бизнесээ өргөтгөхөд нь зориулан дамжуулан олгох бага хүүтэй зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа Үйлчилгэний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
20.0 сая төгрөг хүртэл 2.5%-2.0% 24 сар 0% Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө /орон сууц, хашаа байшин, суудлын автомашин/

Тавигдах шаардлага

 • Сүүлийн 6 сар тогтвортой бизнес эсвэл ажил эрхэлсэн байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах /бэлэглэлийн гэрээгээр шилжээгүй байх/

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Байгууллага

 • Зээл хүссэн албан тоот
 • Компанийн гэрчилгээ, дүрэм
 • Тусгай зөвшөөрлүүд
 • Орлого нотлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувь/ , барьцаа хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин/

Иргэн

 • Цахим үнэмлэх /n/
 • Зээлийн зарцуулалтын тооцоолол
 • Орлого нотлох баримт
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувь/ , барьцаа хөрөнгийн дэлгэрэнгүй лавлагаа /ТҮЦ машин/
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа