Хялбар зээл

Зорилго

Яаралтай санхүүгийн хэрэгцээ гарсан харилцагчид зориулж богино хугацаанд судалгаагүй , барьцаа хөрөнгө шаардахгүй олгох зээл юм.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа Үйлчилгэний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
1.0 сая төгрөг хүртэл 3.5%-3.2% /давтан бол 0.1%-р буурна/ 12 сар 0% Цалин, гэрийн тавилга, эд хогшил

Тавигдах шаардлага

  • Тухайн байгууллагад ажилд ороод 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан үндсэн ажилтан байх
  • Ажил олгогчтой байгуулсан гэрээний хугацаа зээлийн гэрээний хугацаанаас урт байх
  • Зээлдэгч нь бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Цахим үнэмлэх
  • Ажиллаж буй албан тушаал, цалингийн талаарх тодорхойлолтыг шууд удирдлагаар баталгаажуулсан албан бичиг
  • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа