Эрдмийн Ундраа сургалтын зээл

Зорилго

Тасралтгүй суралцах, өсөж хөгжих зорилго бүхий иргэдийн санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх замаар оюуны хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд оршино.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл

ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ /САРЫН/ ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
1.0 сая төгрөг хүртэл 3.5% 12 сар 0% Барьцаа хөрөнгө шаардахгүй

Тавигдах шаардлага

  • Зээлдэгч болон зээлдэгчийн батлан даагч нь цалингийн болон бизнесийн орлоготой, бусад тогтмол орлоготой байна. /Суралцагч нь насанд хүрээгүй болон ажил эрхэлдэггүй, тогтмол орлогогүй тохиолдолд батлан даагч буюу хамтран зээлдэгчтэй байх/
  • Зээлдэгч болон зээлдэгчийн батлан даагч нь бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  • Сургалтын төвийн сургалтыг сонгон тууштай суралцах чин хүсэл , зорилго эрмэлзэлтэй байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт

  • Иргэний цахим үнэмлэх
  • Зээлдэгч болон зээлдэгчийн батлан даагч нь бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  • Сургалтын төвийн сургалтыг сонгон тууштай суралцах чин хүсэл , зорилго эрмэлзэлтэй байх
Зөвлөгөө мэдээлэл авах
Та манай эдийн засагчаас зээлийн зөвлөгөө мэдээлэл авах бол дараах мэдээллийг үлдээнэ үү.
Бид ажлын 1 хоногт багтаан тантай холбогдох болно. Баярлалаа